+48 17 773 68 87

logo

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE NARZĘDZI

DLA TWOJEGO BIZNESU

Produkcja Narzędzi

W PRODUSO zapewniamy naszym klientom NAJBARDZIEJ INNOWACYJNĄ na rynku światowym TECHNOLOGIĘ, jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją. Produkujemy narzędzia eksploatacyjne do multimaszyn, liny tnące oraz koraliki diamentowe.

about

CZĘŚCI DO MULTIMASZYN

Wysokiej jakości narzędzia eksploatacyjne do multimaszyn

about

LINY TNĄCE

Liny o obniżonej energochłonności, wodochłonności i liczbie odpadów

about

KORALIKI DIAMENTOWE

Produkcja koralików diamentowych do lin tnących

Tworzymy Narzędzia Najwyższej Jakości

Strategia CSR

Pojęcie odpowiedzialność pojawiło się już w Starożytnym Rzymie: respondere, responsie, responsium. Jak wiemy koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania, oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu.

Poprzez zrównoważony rozwój i stosowanie przejrzystych oraz etycznych zachowań w biznesie, współtworzymy społeczeństwo nowych technologii i przyczyniamy się do budowy dobrobytu społecznego.

Naszymi kluczowymi interesariuszami są pracownicy i klienci PRODUSO. Chcemy, aby PRODUSO było postrzegane jako nowoczesny i atrakcyjny pracodawca w regionie oraz zaufany partner w relacjach z klientami.

Razem z naszymi pracownikami i klientami przyczyniamy się do wdrażania nowych technologii, jednocześnie mając na uwadze:
- Środowisko naturalne: minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne, poprzez wytwarzanie produktów bezpiecznych i bezawaryjnych.
- Zaangażowanie społeczne: pracujemy nad projektami rozwoju społeczności lokalnej.
- Inwestycje w zasoby ludzkie i relacje z pracownikami: pobudzenie innowacyjności pracowników i etyczny wymiar pracy.

Ideą PRODUSO jest prowadzenie biznesu w sposób, który uwzględnia normy etyczne, prawne, komercyjne oraz oczekiwania społeczne. Zdajemy sobie sprawę, iż konsumenci oczekują, aby produkty posiadały: jakość, bezpieczeństwo i odpowiednią wartość, a pracownicy oczekują więcej niż tylko wynagrodzenia. Wiemy o tym i odpowiednio postępujemy. Udoskonalamy nowe rozwiązania i stawiamy sobie odpowiedzialne wyzwania.

"Istnieje jedna i tylko jedna społeczna odpowiedzialność biznesu – korzystać ze swoich zasobów i angażować się w zadania prowadzące do zwiększania zysków tak długo, jak pozostaje to w zgodzie z zasadami gry, przez co chcę powiedzieć, zaangażowanie w otwartą i wolną rywalizację pozbawioną podstępu i oszustwa". (Milton Friedman)

Laboratorium R&D

Działalność spółki Produso w zakresie prac badawczo-rozwojowych (R&D) to działalność zespołowa naszych pracowników w kooperacji z naukowcami z uczelni technicznych. Celem jest realizacja strategii związanej z jakością, ale także optymalizacja naszych produktów do potrzeb rynku i spełnienie oczekiwań naszych Klientów. Dla Produso nie ma pytań bez odpowiedzi. Z ciekawością stawiamy i sprawdzamy hipotezy naszych Klientów lub nowe koncepcje naukowe.

Doskonalimy techniki, technologię, proces, metodologię i jakość w szerokim tego słowa znaczeniu. Wynikiem naszych dotychczasowych prac są liczne odkrycia i wzory autorskie oraz patenty.

Zapraszamy do współpracy

Napisz do Nas

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów.

PRODUSO Sp. z o.o.

Inkubator Technologiczny Podkarpackiego

Parku Naukowo-Technologicznego

Jasionka 954

36-002 Jasionka (Poland)

KRS: 0000587390

NIP: 8733256366

DANE KONTAKTOWE

+48 17 773 68 87

office@produso.pl